Facebook You Tube Allegro
Najlepsze marki w najlepszej cenie!

BAUER – zagospodarowanie gnojowicy: Modele

BAUER – zagospodarowanie gnojowicy

bauer

BAUER – FOR GREEN WORLD

Zagospodarowanie gnojowicy

Urządzenia do efektywnego i oszczędnego zagospodarowania gnojowicy:

 1. WOZY ASENIZACYJNE & APLIKATORY montowane na wozy

 2. MIESZADŁA ciągnikowe i elektryczne

 3. POMPY

 4. SEPARATORY – Separacja likwiduje problem „kożucha” i zalegających warstw. Nie trzeba mieszać przed rozlewaniem. Brak dużych cząstek gnojowicy. Jednorodna, odseparowana gnojowica pozwala na optymalne wykorzystanie jako nawozu – tylko na najbardziej wymagające pola.

ZASTOSOWANIE:

 • biogazownie (separacja przed lub po procesach fermentacyjnych),

 • gorzelnie (separacja wywaru gorzelnianego),

 • rolnictwo (gnojowica),

 • przemysł spożywczy (obróbka warzyw, owoców),

 • przemysł mięsny (zagospodarowanie odpadów, zanieczyszczonej wody),

 • przemysł papierniczy.

ZALETY:

 • ekonomiczny – krótki termin zwrotu inwestycji;

 • kompaktowy, lekki, wydajny;

 • łatwa instalacja;

 • proste zaadaptowanie do procesu;

 • wersje ze stali nierdzewnej;

 • stosunkowo niskie zużycie energii;

 • prosta konserwacja;

 • niskie koszty utrzymania;

 • pełna automatyczna kontrola.

CELE:

 • redukcja ilości, redukcja składników – N i K,

 • łatwiejsze rozlewanie/nawadnianie,

 • możliwość użycia frakcji stałej jako ściółki dla bydła (BRU),

 • możliwość użycia frakcji płynnej do przemywania,

 • dłuższe użytkowanie lagun,

 • czyszczenie lagun,

 • kompostowanie frakcji stałej.

Lider rynku deszczowni

Aktualnie BAUER jest największą firmą w Europie w dziedzinie urządzeń deszczujących i jedną z czołowych firm w świecie w tym zakresie. Charakterystyczne i ważne przy ocenie jej wyrobów jest to, że firma mimo dużej konkurencji w Europie utrzymała się i rozwinęła do statusu lidera w swojej dziedzinie. Stało się to dzięki nowatorstwu rozwiązań technicznych, technologicznych i funkcjonalnych, dzięki wdrażaniu do produkcji wszystkich najważniejszych światowych tendencji w technice i technologii deszczowania, a także najwyższego poziomu jakości produkowanych urządzeń.

Lider na rynku deszczowni. Dzięki nowatorskim rozwiązaniom technicznym, technologicznym i funkcjonalnym, firma kreuje światowe tendencje oraz wdraża najwyższy poziom jakości produkowanych urządzeń.

Deszczownie na każdy obszar:

 1. AUTORAIN i RAINBOY:

 • deszczownie szpulowe,

 • polecane do nawadniania upraw, na małe powierzchnie 2-10 ha.

 • Prosta i lekka budowa.

 • Wyposażone w węże o średnicy 40-55 mm i długości od 74-160 m.

 1. RAINSTAR

 • Standardowe wyposażenie: sterowanie komputerowe, pozwalające na precyzyjne ustawienie prędkości zwijania, a tym samym dokładnej dawki opadu.

 • Opcjonalne wyposażenie: w zależności od rodzaju uprawy deszczownie mogą być wyposażone w dalekosiężne zraszacze z wymiennymi dyszami (zasięg ponad 100 m) lub konsole niskociśnieniowe o szer. belek 26-50 m i nawadnianiu do 72 m.

 • SERIA T: na średnie powierzchnie, średnica węża 65-100 mm, długość 250-450 m;

 • SERIA E: na większe powierzchnie (ok. 50 ha), średnica węża 90-140 mm, długość 250-650m;

 1. Konsole są przeznaczone do drobnokroplistego nawadniania szczególnie delikatnych roślin warzywniczych oraz w szkółkarstwie.

 2. CENTESTAR

 • deszczownie mostowe do nawadniania upraw wielkoobszarowych

 • przemieszczające się po łuku

 • do nawadniania upraw wielkoobszarowych, od kilkudziesięciu do kilkuset hektarów

 • Posiadają własny niezależny napęd i są przystosowane do transportu na holu wzdłuż osi konstrukcji, dzięki czemu można zwiększyć powierzchniową wydajność tych urządzeń.

 1. LINESTEAR

 • deszczownie mostowe do nawadniania upraw wielkoobszarowych

 • poruszające się prostopadle do swojej osi

 • do nawadniania upraw wielkoobszarowych, od kilkudziesięciu do kilkuset hektarów

 • Posiadają własny niezależny napęd i są przystosowane do transportu na holu wzdłuż osi konstrukcji, dzięki czemu można zwiększyć powierzchniową wydajność tych urządzeń.

 1. DESZCZOWNIE rurowe, stalowe, ocynkowane ogniowo;

 2. pełna gama ZRASZACZY wykorzystywanych w tym systemie;

 3. POMPY spalinowe i z napędem od WOM ciągnika (systemy do zasilania deszczowni), o wysokiej sprawności oraz o bardzo szerokim zakresie wydajności i ciśnienia.