Facebook You Tube Allegro
Najlepsze marki w najlepszej cenie!

BAUER – deszczownie i systemy nawadniające: Modele

BAUER – deszczownie i systemy nawadniające

bauer

BAUER – FOR GREEN WORLD

Lider rynku deszczowni

Aktualnie BAUER jest największą firmą w Europie w dziedzinie urządzeń deszczujących i jedną z czołowych firm w świecie w tym zakresie. Charakterystyczne i ważne przy ocenie jej wyrobów jest to, że firma mimo dużej konkurencji w Europie utrzymała się i rozwinęła do statusu lidera w swojej dziedzinie. Stało się to dzięki nowatorstwu rozwiązań technicznych, technologicznych i funkcjonalnych, dzięki wdrażaniu do produkcji wszystkich najważniejszych światowych tendencji w technice i technologii deszczowania, a także najwyższego poziomu jakości produkowanych urządzeń.

Lider na rynku deszczowni. Dzięki nowatorskim rozwiązaniom technicznym, technologicznym i funkcjonalnym, firma kreuje światowe tendencje oraz wdraża najwyższy poziom jakości produkowanych urządzeń.

Deszczownie na każdy obszar:

 1. AUTORAIN i RAINBOY:
 • deszczownie szpulowe,
 • polecane do nawadniania upraw, na małe powierzchnie 2-10 ha.
 • Prosta i lekka budowa.
 • Wyposażone w węże o średnicy 40-55 mm i długości od 74-160 m.
 1. RAINSTAR
 • Standardowe wyposażenie: sterowanie komputerowe, pozwalające na precyzyjne ustawienie prędkości zwijania, a tym samym dokładnej dawki opadu.
 • Opcjonalne wyposażenie: w zależności od rodzaju uprawy deszczownie mogą być wyposażone w dalekosiężne zraszacze z wymiennymi dyszami (zasięg ponad 100 m) lub konsole niskociśnieniowe o szer. belek 26-50 m i nawadnianiu do 72 m.
 • SERIA T: na średnie powierzchnie, średnica węża 65-100 mm, długość 250-450 m;
 • SERIA E: na większe powierzchnie (ok. 50 ha), średnica węża 90-140 mm, długość 250-650m;
 1. Konsole są przeznaczone do drobnokroplistego nawadniania szczególnie delikatnych roślin warzywniczych oraz w szkółkarstwie.
 2. CENTESTAR
 • deszczownie mostowe do nawadniania upraw wielkoobszarowych
 • przemieszczające się po łuku
 • do nawadniania upraw wielkoobszarowych, od kilkudziesięciu do kilkuset hektarów
 • Posiadają własny niezależny napęd i są przystosowane do transportu na holu wzdłuż osi konstrukcji, dzięki czemu można zwiększyć powierzchniową wydajność tych urządzeń.
 1. LINESTEAR
 • deszczownie mostowe do nawadniania upraw wielkoobszarowych
 • poruszające się prostopadle do swojej osi
 • do nawadniania upraw wielkoobszarowych, od kilkudziesięciu do kilkuset hektarów
 • Posiadają własny niezależny napęd i są przystosowane do transportu na holu wzdłuż osi konstrukcji, dzięki czemu można zwiększyć powierzchniową wydajność tych urządzeń.
 1. DESZCZOWNIE rurowe, stalowe, ocynkowane ogniowo;
 2. pełna gama ZRASZACZY wykorzystywanych w tym systemie;
 3. POMPY spalinowe i z napędem od WOM ciągnika (systemy do zasilania deszczowni), o wysokiej sprawności oraz o bardzo szerokim zakresie wydajności i ciśnienia.

Zagospodarowanie gnojowicy

Urządzenia do efektywnego i oszczędnego zagospodarowania gnojowicy:

 1. WOZY ASENIZACYJNE & APLIKATORY montowane na wozy
 2. MIESZADŁA ciągnikowe i elektryczne
 3. POMPY
 4. SEPARATORY – Separacja likwiduje problem „kożucha” i zalegających warstw. Nie trzeba mieszać przed rozlewaniem. Brak dużych cząstek gnojowicy. Jednorodna, odseparowana gnojowica pozwala na optymalne wykorzystanie jako nawozu – tylko na najbardziej wymagające pola.

ZASTOSOWANIE:

 • biogazownie (separacja przed lub po procesach fermentacyjnych),
 • gorzelnie (separacja wywaru gorzelnianego),
 • rolnictwo (gnojowica),
 • przemysł spożywczy (obróbka warzyw, owoców),
 • przemysł mięsny (zagospodarowanie odpadów, zanieczyszczonej wody),
 • przemysł papierniczy.

ZALETY:

 • ekonomiczny – krótki termin zwrotu inwestycji;
 • kompaktowy, lekki, wydajny;
 • łatwa instalacja;
 • proste zaadaptowanie do procesu;
 • wersje ze stali nierdzewnej;
 • stosunkowo niskie zużycie energii;
 • prosta konserwacja;
 • niskie koszty utrzymania;
 • pełna automatyczna kontrola.

CELE:

 • redukcja ilości, redukcja składników – N i K,
 • łatwiejsze rozlewanie/nawadnianie,
 • możliwość użycia frakcji stałej jako ściółki dla bydła (BRU),
 • możliwość użycia frakcji płynnej do przemywania,
 • dłuższe użytkowanie lagun,
 • czyszczenie lagun,
 • kompostowanie frakcji stałej.