Facebook You Tube Allegro
Najlepsze marki w najlepszej cenie!

APH Engineering / DOFRA – maszyny do obierania cebuli: Modele

APH Engineering / DOFRA – maszyny do obierania cebuli

DOFRA

APH Engineering
WYJĄTKOWE MASZYNY DO OBIERANIA CEBULI

DOFRA OP-120 – najlepsza w swojej klasie
Może obierać od 85 do 110 cebul na minutę. Cebule do obierania umieszczane są w koszu zasypowym, z którego transportowane są przenośnikiem taśmowym do sekcji obierania. Na taśmie przenośnika, co kilka centymetrów rozmieszczone są po 2 trzpienie, w których utrzymywane są pojedynczo cebule. Zgrubienia od góry są przytrzymywane przez łańcuch, którego nacisk jest regulowany. Ponadto każde z nich jest mierzone przez tzw. krążki kopiujące i w zależności od średnicy automatycznie dostosowywany jest rozstaw noży odcinających piętkę korzeniową i szyjkę cebuli. Mechanizm tnący nacina również zewnętrzne łuski cebuli w celu łatwego jej usunięcia. Głębokość nacięcia może być wyregulowana w taki sposób, by obierać jedną lub więcej łusek. Z sekcji obierania cebule trafiają do chwytaków obrotowych, które działają przez zmianę pola magnetycznego (system działa bez tarcia, nie są używane pasy lub inne elementy). W chwytakach następuje dalsze obieranie cebul. Nacięta łuska usuwana jest z cebuli strumieniem powietrza o regulowanej intensywności nadmuchu. Obrane cebule transportowane są do pojemników, a usunięte łuski do kosza na odpady. ZALETY: obieranie bez ocierania; zwiększona wydajność; higieniczny wygląd; 60% mniej części roboczych; 60% mniej strat podczas obierania; mniejsze zużycie i łatwiejsze utrzymanie.