Facebook You Tube Allegro
Najlepsze marki w najlepszej cenie!

Przygotuj się do żniw

 

 

 

 

 

 

 

Miesiące w jakich firma BOGART wykonuje wybrane usługi

 1. Siew warzyw – Marzec – Maj

 2. Uprawa redlin – Marzec – Maj

 3. Wywóz obornika i wapna – Marzec – Listopad

 4. Wałowanie użytków zielonych z jednoczesnym włókowaniem i posiewem traw – Marzec – Wrzesień

 5. Siew cykorii – Kwiecień

 6. Siew kukurydzy – Kwiecień – Maj

 7. Doglebowy podsiew kukurydzy z jednoczesnym spulchnianiem międzyrzędzi – Maj – Czerwiec

 8. Zbiór słomy siana – Maj – Sierpień

 9. Talerzowanie i siew poplonów – Lipiec – Wrzesień

 10. Zbiór sianokiszonki – Sierpień – Październik

 11. Orka – Cały Rok