Facebook You Tube Allegro
Najlepsze marki w najlepszej cenie!

RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA
do przetwarzania danych osobowych

Na podstawie art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO, informuję Pana/Panią, że:

 

Administratorem Pana/i Danych jest:

Tadeusz Bogacz, Bogart z siedzibą:88-180 Złotniki Kujawskie, Gniewkówiec 37a

Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu:

Wykonania obowiązków :serwisowych, sprzedażowych, księgowych,gwarancyjnych, dostarczenia zamówionego towaru,

Podstawą do przetwarzania Pani/Pana

danych osobowych jest:

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. Państwa dane osobowe przetwarzamy za zgodą, wyrażoną w chwili oddania sprzętu na serwis, zamówienia sprzętowego, zlecenia wykonania usługi informatycznej

Informacja o przekazywaniu danych do innych podmiotów:

Nie są przekazywane innym podmiotom

Okres przechowywania danych:

Do czasu prośby o usunięcie danych, braku zgody na przetwarzanie, prośby o przekazanie innemu podmiotowi

Ma Pani/Pan prawo do:

1. dostępu do swoich danych oraz możliwość ich sprostowania,
2. usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych,
3. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
4. przenoszenia danych,
5. cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych,
6. wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Podane przez Panią/Pana dane są:

Podane dobrowolnie

Tadeusz Bogacz

Gniewkówiec 37a

88-180 Złotniki Kujawskie