Facebook You Tube Allegro
Najlepsze marki w najlepszej cenie!

WŁÓKA ŁĄKOWO-POLOWA (WŁ): Modele

WŁÓKA ŁĄKOWO-POLOWA (WŁ)

Włóka łąkowo-polowa– jest maszyną rolniczą działającą powierzchniowo, używana wczesną wiosną do spulchniania wierzchniej warstwy gleby, kiedy to nadmierna wilgotność uniemożliwia stosowanie bardziej agresywnie działających maszyn rolniczych.
Dzięki włóce możemy usunąć skorupę powstałą na wierzchniej warstwie skib (włókowanie odbywa się bardzo wczesną wiosną). Zapobiega to nadmiernemu parowaniu gleby z jej głębszych warstw. Zabieg ten wykonuje się przed siewem.
Włóki/brony używa się także do rozbijania brył, niszczenia chwastów, przykrywania nasion po siewie, rozgarniania kretowisk, kopców i innych nierówności.
Dzięki włókowaniu, gleba łatwiej traci wilgotność z wierzchnich warstw oraz szybciej się nagrzewa, czego skutkiem jest przyśpieszenie terminu siewu.

Wyposażenie standardowe:
-4rzędy odlewów
-zabezpiecznie transportowe
-hydraulicznie składane i rozkładanie