Facebook You Tube Allegro
Najlepsze marki w najlepszej cenie!

Combimulch: Modele

Combimulch

Combimulch® jest agronomicznym uzupełnieniem dla Cultiplow® lub Combiplow®. Walec precyzyjnie kontroluje głębokość spulchniania, a rząd tarcz 3D zapewnia mieszanie na powierzchni w celu uzyskania 2 funkcji w tylko 1 przejściu.