Facebook You Tube Allegro
Najlepsze marki w najlepszej cenie!

Welger P-Z

Nowy podbieracz nowoczesnej prasy zwijającej

Nowy, bezkrzywkowy podbieracz pras zwijających Lely Welger RP został zaprojektowany w odpowiedzi na zwiększoną wydajności tych maszyn. Ulepszony przepływ zbioru do komory belowania wyeliminował specyficzny ruch konwencjonalnego podbieracza. Podbieracz, pozbawiony toru krzywkowego, składa się z mniejszej liczby części ruchomych. Dzięki temu jest bardziej niezawodny, mniej podatny na zużycie, cichszy i nie wymaga konserwacji.

Więcej rzędów palców – czystsze podbieranie

Dzięki dodatkowej przestrzeni powstałej w wyniku braku toru krzywkowego i popychaczy na podbieraczu jest obecnie mocowanych 5 rzędów palców. Przy 64-milimetrowych odstępach pomiędzy palcami, możliwy jest 25-procentowy wzrost przepustowości skutkujący jeszcze lepszym i czystszym podbieraniem zbioru.

Nowy podbieracz – nowe palce

Palce są najbardziej istotnymi częściami przy podbieraniu zbioru i dlatego opracowano kompletnie nowy palec dla tego podbieracza.

• Ustawiono kąt palca zapewniający możliwie najczystsze podbieranie zbioru we wszystkich warunkach.
• Dłuższy palec jest bardziej elastyczny i posiada ulepszone możliwości adaptacyjne.
• Palec jest wykonany z materiału o grubości 5,6 mm, co przedłuża jego żywotność. Dzięki większej spirali, palec pozostaje elastyczny.
• Ulepszone mocowanie zapobiega złamaniu palca, ponieważ naprężenie materiału jest bardziej równomiernie rozłożone.

Bliżej wirnika – poprawiona przepustowość zbioru

Dzięki bardziej zwartej konstrukcji, nowy podbieracz jest umieszczony bliżej wirnika. W rezultacie, wirnik łatwiej odbiera plon z podbieracza zapewniając lepszy jego przepływ. Jest to szczególnie ważne w przypadku kłopotliwego, krótkiego materiału, który jest transportowany do komory belowania znacznie sprawniej. Lepszy przepływ zbioru przekłada się na lepszy kształt beli oraz wyższą wydajność.

Odporny na zużycie i niewymagający konserwacji

Ponieważ nowy, bezkrzywkowy podbieracz nie posiada toru krzywkowego, składa się on z mniejszej liczby części ruchomych. Dzięki temu jest bardziej niezawodny, mniej podatny na zużycie, cichszy i nie wymaga konserwacji.

2

Cięcie zielonki poprawia wyniki na wiele sposobów

Lely Welger oferuje wiele opcji przy wyborze układu tnącego dla prasy zwijającej. Początkowo może wydawać się, że jest to dodatkowa inwestycja, ale cięcie poprawi jakość paszy, a co za tym idzie, ogólne wyniki na tak wiele sposobów, że nie potrzeba już więcej argumentów, by nie wybrać jakiegoś systemu tnącego.

Sterowanie Hydroflex – unikalna zaleta

Dość często czas zbiorów jest ograniczony i czasami operatorzy przekraczają możliwości prasy, doprowadzając do jej zapchania podczas pracy. Ograniczenia maszyny wynikają z jej przepustowości do przepływu zbioru, co ma decydujący wpływ na jej wydajność. W przypadku pras zwijających, przestrzeń pod wirnikiem jest zasadniczym czynnikiem. Przeciwzatorowy system Hydroflex zwiększa tę przestrzeń w przypadku szczytowego obciążenia, redukując jednocześnie czas przestoju wynikły z niewłaściwej prędkości poruszania się maszyny po polu lub usuwając zator.

Flexcontrol + Hydroflex = zwiększona wydajność przy belowaniu z krótszymi przestojami

Te dwie funkcje, które kryją się pod nazwą Hydroflexcontrol odnoszą się do podłogi Hydroflex, która znajduje się pod wirnikiem. Część ‘flex’ (zginająca) redukuje zatory, natomiast część ‘hydro’ likwiduje zatory, kiedy się zdarzą lub kiedy mogą wystąpić. Wszystkie prasy zwijające Lely Welger z mechanizmem tnącym mogą być wyposażone w system Hydroflexcontrol.

Elastyczna podłoga radzi sobie ze szczytowymi obciążeniami

System Flexcontrol znajduje się pod wirnikiem, gdzie przejście dla zbiorów jest najwęższe. Umożliwia on poruszanie się przedniej części podłogi komory podającej w górę i w dół, dzięki gumowej części podwieszającej. Jeśli małe obce ciało lub mokra bryła materiału zostaną podebrane z pokosu, to możliwość zginania tej części maszyny upłynnia przepływ zbioru, redukując ryzyko zapychania się kanału podającego.

Radzenie sobie z zatorami z kabiny traktora

Drugą cechą jest hydrauliczny pomost, za pomocą którego tył podłogi kanału podającego może zostać obniżony hydraulicznie z siedzenia traktora, abyudrożnić zator. Kiedy tył podłogi kanału podającego jest obniżony, jednoczesnechowanie wszystkich noży zapewnia przejście zatoru dokomory beli bez żadnego ubytku zbioru, nim operator ponownie uruchomi maszynę.

System Stałego Nacisku zapewnia stałą gęstość beli poprzez zwiększający się nacisk

Biorąc pod uwagę koszt w przeliczeniu na jedną belę, gęstość beli jest najważniejszym czynnikiem decydującym o sukcesie prasy zwijającej. Mniejsza liczba beli redukuje główne koszty, takie jak siatka, sznurek, folia i transport. Zachowanie właściwej gęstości beli jest nadrzędne dla zapewnienia optymalnego działania prasy od początku formowania beli do uzyskania jej zewnętrznych warstw. Dlatego, wszystkie zmiennokomorowe prasy zwijające firmy Lely Welger są wyposażone w System Stałego Nacisku (Constant Pressure System – CPS). Dzięki zachowaniu równowagi pomiędzy działaniem mechaniki i hydrauliki, koszty w przeliczeniu na jedną belę są utrzymywane na minimalnym poziomie.

Naszego doświadczenia nie można kupić, dlatego nasi klienci dostają je za darmo!

Nasze maszyny są używane na dużych otwartych przestrzeniach, w środowisku na które w wielkim stopniu wpływa gleba, pogoda oraz inne czynniki zewnętrzne. Maszyny napotykają nowe wyzwania codziennie, takie jak najazd na duży kamień ukryty w trawie lub pniak, akurat wtedy,gdy zanosi się na burzę. Jeśli pojawi się problem, z którym nawet maszyna firmy Lely nie może sobie poradzić, istotnym jest fakt, że wiele awarii wynikających z uszkodzenia jakiejś części jest ograniczonych do absolutnego minimum. W takich przypadkach nasi serwisanci są przygotowani na natychmiastową reakcję, aby można było wznowić pracę tak szybko, jak to możliwe. Mają oni na składzie najważniejsze części oraz posiadają wiedzę fachową, potrzebną do przywrócenia optymalnego działania uszkodzonej maszyny. Ponadto, mogą liczyć na wsparcie firmyLely przez siedem dni w tygodniu. Tak więc wybór marki Lely to nie tylko wybór maszyny. My gwarantujemy, że zbiór paszy przebiegać będzie bez zakłóceń.