Facebook You Tube Allegro
Najlepsze marki w najlepszej cenie!

M TSS – Merlo Transversal Stability System: Modele

M TSS – Merlo Transversal Stability System

Nowy system MTSS jest w pełni zintegrowany z systemem MCDC i stanowi ważny krok do przodu w kwestii bezpieczeństwa podnośników teleskopowych. Ta nowa technologia Merlo umożliwia monitorowanie  i gwarantuje stabilność boczną pojazdu, podnosząc poziom bezpieczeństwa ładowarek teleskopowych Merlo oraz stawiając w ten sposób kolejny krok naprzód w tej dziedzinie i wyprzedzając głównych producentów.

Wszystkie pozostałe systemy bezpieczeństwa dostępne na rynku ładowarek teleskopowych są bowiem zaprojektowane wyłącznie w celu zapewnienia stabilności z przodu pojazdu. Dzięki nowemu systemowi MTSS, Grupa Merlo zamierza zabezpieczyć 360 stopni, łącząc sterowanie stabilnością wzdłużną ze stabilnością boczną.

Sercem systemu jest elektroniczna centrala ustalająca próg stabilności maszyny na podstawie informacji zebranych od:

– układu geometrycznego wysięgnika

– systemu ważenia

– systemu rozpoznawania osprzętu

– systemu pomiaru stabilności (wzdłużnej i bocznej)

 

System  zdobył nagrodę SIMA INNOVATION AWARDS na tegorocznych targach SIMA.

W zależności od położenia geometrycznego wysięgnika, podnoszonego ładunku zainstalowanego oprzyrządowania system informuje operatora o granicy bezpiecznej pracy.

Na podstawie tych informacji system może dynamicznie obliczać warunki robocze wzdłużne i poprzeczne, przy których podnośnik teleskopowy może pracować bez obniżania stabilności.

MTSS