Facebook You Tube Allegro
Najlepsze marki w najlepszej cenie!

Tex: Modele

Tex

Kolejną sadzarkę karuzelową z gamy produktów C&M stanowi model Tex. Karuzela zawiera sześć otworów, a rozstawy między rzędami wynoszą odpowiednio 50-90 cm. Przy sprzęcie dwuramowym i odległości między rzędami 25-50 cm rozstawy w każdym rzędzie wahają się od 8-48 cm oraz do 80 cm. Liczba sadzonek na jednym hektarze wynosi od 3,5 do 4 tysięcy.

Najszybsza sadzarka na Świecie.

Tex to jedna z najszybszych sadzarek jakie są w użyciu. Maszyna sadzi sadzonkę z bryłką ziemi do 4 cm średnicy i jest napędzana sekcją kół jezdnych. Operator posiada możliwość samodzielnego regulowania głębokości sadzenia, a także siły dogniatania.

Wyposażenie opcjonalne:

Opcjonalnie C&M oferuje szereg innych rozwiązań. Przy 12-otworowej karuzeli wydajność sadzenia zwiększa się aż do 7 tysięcy, przy równoczesnym zwiększeniu obszaru między rzędami (minimalnie do 62 cm).