Facebook You Tube Allegro
Najlepsze marki w najlepszej cenie!

Trium: Modele

Trium

Trium to kolejna z jednosekcyjnych i wymagających jednego operatora profesjonalnych sadzarek karuzelowych. Jest wyposażona w dziesięć otworów, przy rozstawie między rzędami wynoszącymi 50-90 cm. Tutaj również nabywca może wyposażyć się w podwójną ramę, gdzie obszar między rzędami to 25-50 cm (rozstawy w pojedynczych rzędach wahają się od 14 do 50 i od 31 do  82 cm). Wydajność również jest znakomita. Praca z sadzarką Trium pozwala na zasadzenie 4,5-5 tysięcy sadzonek na jednym hektarze.

Najszybsza sadzarka (jeden operator – jedna sekcja).

Trium również należy do najlepszych maszyn pod względem prędkości sadzenia. Sadzonki z bryłka ziemi do 3 cm to opcja tradycyjna. Opcjonalnie, może zakupić redlicę od 3 do 6 cm. Oczywiście napęd tworzy sekcja kół jezdnych.
W przypadku Trium operator również ma możliwość dostosowywania możliwości do własnych potrzeb. Plantator może kontrolować i zmieniać siłę dogniatania, głębokość sadzenia, czas spadania oraz wypychanie sadzonki z redlicy.

Bogate wyposażenie opcjonalne:

Chcący zwiększyć wydajność, mogą zakupić karuzelę złożoną z dwunasto otworów – wówczas liczba sadzonek wzrasta do 7 tysięcy/hektar. Z kolei minimalny rozstaw między rzędami wynosi w tym wypadku minimalnie 62 cm.