Facebook You Tube Allegro
Najlepsze marki w najlepszej cenie!

Disc-O-Sem

Przyjęty już przez wielu rolników i kontrahentów, Disc-O-Sem® jest sprawdzonym rozwiązaniem dla zredukowania kosztów długotrwałych, przy jednoczesnym zachowaniu wyjątkowej jakości plantacji. Nowe środowisko polityczno-ekonomiczne musi doprowadzić nas do ponownego przyjrzenia się narzędziom wykorzystywanym do uprawy ziemi i siewu. Dzięki precyzyjnemu systemowi przykrywania, Disc-O-Sem® posiada zdolność siewu z wysoką prędkością (od 8 do 20 km/h). Ponadto Disc-0-Sem® jest wielozadaniowy i może być przekształcany w prosty przeorywacz ścierniska. W zależności od Waszych wymagań: intensywności użytkowania, uprawianej powierzchni ziemi, można wybrać 3 różne wydajności robocze (Super, Classic i Best). Można wybrać mechaniczny lub pneumatyczny lej zasypowy o pojemnościach w zakresie od 160 do 2000 litrów. Wybierając Disc-O-Sem® optymalizujecie swoje dostępne urządzenia i znacznie redukujecie koszty mechanizacji. Siew przez przykrywanie zapewni Wam wyjątkową siłę kiełkowania.

Precyzja przy wysokiej prędkości.

rys_siew

Siew przez przykrywanie okrywy jest jedynym rozwiązaniem technicznym, jeżeli chcesz być dokładnym przy wysokiej prędkości. Rzeczywiście, przy stosowaniu narzędzia zaorywującego, które składa się z tarcz lub lemieszy pługa nieuniknione jest pewne ubijanie. Natomiast gdy nie ma elementów stykających się z glebą, ziemia wyrzucana w powietrze pozostaje stała i przykryje nasiona regularnie umieszczane za pierwszym fartuchem rozbijającym grudy.

Siew przez przykrywanie.

rys_2

Płyta siewna Disc-O-Sem® została specjalnie zaprojektowana do umieszczania nasion pomiędzy 2 rzędami tarcz. Jest ona zamocowana z tyłu fartucha rozdrabniającego grudy. Strumień nasion nie jest więc w żaden sposób zakłócany przez strumień ziemi regulowany przez fartuch. Rozkład spadku nasion jest zorganizowany w pary w celu rozmieszczania plantacji w grzędach o szerokości około 20 cm. Siew w grzędach poprzez przykrywanie zapewnia efektywne wykorzystanie miejsca. Rośliny mają większy potencjał wzrostu, a chwasty mają mniej miejsca do rozwoju.