Facebook You Tube Allegro
Najlepsze marki w najlepszej cenie!

RPC 445: Modele

RPC 445

Zmienna komora daje dużą łatwość produkcji beli o różnych średnicach. W rezultacie zawsze można formować bele z optymalną wydajnością lub reagować na

zapotrzebowanie klientów. Oczywiście, potrzebna jest taka sama elastyczność systemu owijającego. Folia powinna przykrywać całość beli, a liczba obrotów powinna być

zgodna ze średnicą beli i żądaną liczbą warstw folii. W ten sposób, wszystkie bele są perfekcyjne owinięte, koszty folii są właściwe, a czas owijania minimalny. Lely Welger

RPC 445 Tornado jest pierwszą prasoowijarką, która spełnia cały wachlarz wymagań. Tornado działa zdumiewająco szybko i automatycznie dopasowuje cały proces owijania do średnicy beli.

Szybkie i stabilne przenoszenie bel

Gładko działający napęd – niewielkie potrzeby związane z konserwacją

Automatyczne dostosowywanie do średnicy każdej beli

Szybkie osiąganie prawidłowej prędkości obrotowej

Belowanie bez owijania

CPS – (system stałego nacisku) najlepsze bele, największa szybkość i zwięzłość

Ruchoma podłoga HydroFlexControl (opcja)

Zaciski folii – duży zasięg, sprawne funkcjonowanie. Dobrze znana prasa do bel z nowym systemem podawania

Bezkrzywkowy podbieracz

Wyjątkowo małe wymiary transportowe

opis-rpc445

opis-rpc445